Medici

Welke verzekeringen heeft u nodig om u in te dekken tegen risico's? Deze vraag is voor elk persoon en elk bedrijf anders. Dit geldt ook zeker voor medici. Welke verzekeringen heeft u nodig, bezien vanuit het licht van uw functie? Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ligt voor de hand, maar heeft u ook al eens gedacht aan een aanvullende intramurale verzekering?

Specifieke verzekeringen voor medici

Er zijn geen standaardpakketten met verzekeringen voor medici, waarmee u de zekerheid heeft dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de risico's die u of uw medewerkers lopen. Het verzekeringspakket moet afgestemd worden op de specifieke (financiële) situatie van u, het bedrijf waar u werkzaam bent en uw gezinssituatie.

Denk hierbij aan verzekeringen voor aansprakelijkheid, de apparatuur die u gebruikt en bedrijfsschade. Hierbij maakt het groot verschil waar u werkt, of u een bepaald specialisme heeft en of u zelf personeel in dienst heeft. Naast het bepalen van de risico's biedt Eskes & Partners u ook de mogelijk om met financiële planning uw financiële toekomst vorm te geven.

Meer weten over specifieke verzekeringen voor medici?

De adviseurs van Eskes & Partners hebben jarenlange ervaring met verzekeringen voor medici. Zij helpen u graag!

Risicoanalyse voor medisch professionals

Eskes & Partners neemt u hierin bij de hand. Wij brengen met behulp van een risicoanalyse alle benodigde verzekeringen in kaart, waaraan wij vervolgens de ideale diensten koppelen. Om alle omstandigheden in ogenschouw te nemen, zullen wij tezamen met u onder andere de volgende vragen beantwoorden:

  • Welke specifieke handelingen vallen onder uw takenpakket?
  • Bent u werkgever en zo ja, hoe ziet uw personeelsbestand eruit?
  • Komt u bij patiënten thuis?

De uitkomsten van de risicoanalyse worden omgezet in een verzekeringsbehoefte. Welke risico's loopt u en met behulp van welke verzekeringen kunt u deze risico's afdekken?

Bij de afweging van de geschikte verzekeringen worden alle opties meegenomen. Er wordt geen gebruik gemaakt van een selecte groep van verzekeraars of derde partijen: Eskes & Partners is volledig onafhankelijk, waardoor wij precies de verzekeringen kunnen adviseren die ú nodig heeft. Vanzelfsprekend zal de te betalen premie hierin ook een grote rol spelen. Doordat wij niet beperkt zijn in onze keuzes, kunnen wij ook op dat vlak de juiste, voordelige verzekeringen selecteren.

De voordelen voor medici

Eskes & Partners: jarenlange ervaring met medici

Medische specialisten zijn werkzaam in een unieke omgeving, waar geheel andere risico's op de loer liggen dan bij bijvoorbeeld de bakker. Met meer dan 30 jaar ervaring met aan zorg gerelateerde beroepen die verzekerd willen worden, kunnen wij met recht uitspreken dat wij over de benodigde branchekennis beschikken om u te voorzien van de juiste verzekeringsportefeuille.

Onze branche staat echter niet stil. Wetten en regelgeving worden gewijzigd, terwijl de technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Dit heeft gevolgen voor de risico's die u loopt. Wij informeren onze relaties proactief over relevante wetten en bepalingen die gewijzigd worden, zodat beide partijen op de hoogte zijn. Zo kunnen wij tezamen anticiperen op toekomstige veranderingen, waardoor uw zekerheid behouden blijft.

Wilt u meer weten over wat Eskes & Partners voor u kan betekenen? Neem contact met ons op om tezamen uw mogelijkheden te bespreken.

Veelgestelde vragen Medici