Is een zorgverzekering verplicht?

De basisverzekering is verplicht voor iedereen die woont of werkt in Nederland. De basisverzekering vergoedt de standaardkosten van bijvoorbeeld het ziekenhuis. Een aanvullende verzekering, voor bijvoorbeeld de tandarts, is echter niet verplicht. De basisverzekering is verplicht voor:

  • Personen die in Nederland wonen
  • Personen die in Nederland werken en hier loonbelasting betalen
  • Personen die in Nederland komen wonen, ook al hebben zij een ziektekostenverzekering in het buitenland
  • Personen die in Nederland verzekeringsplichtig zijn, maar in het buitenland wonen

Uitzonderingen
Een aantal groepen is niet verplicht een zorgverzekering af te sluiten:

  • Militairen die in dienst zijn
  • Personen met gemoedsbezwaren: personen die op grond van hun levensovertuiging bezwaar hebben tegen elke vorm van verzekeren
  • Gedetineerden tijdens detentie
  • Personen die in het buitenland werken
  • Studenten uit het buitenland jonger dan 30 jaar die alleen voor hun studie tijdelijk wonen in Nederland

Heeft u nog geen antwoord op uw vraag?

Neem dan contact met ons op.
Vestiging Mook